Dag van Gelderland

Verdiepingssessies

De verdiepingssessies vinden plaats na het plenaire gedeelte in de middag.


Energietransitie: van fossiel naar duurzaam

Het energievraagstuk is een wereldwijd en actueel vraagstuk. Het gaat aan niemand voorbij en raakt iedereen, ook in Gelderland. ‘Oude’ manieren van energie opwekken passen niet meer bij deze tijd. Gelderland gaat voor een klimaatneutraal Gelderland in 2050! Het begin van verandering is er, maar het tempo en de kracht waarmee moeten flink omhoog, willen we Gelderland in de toekomst schoon en gezond houden. We hebben geen tijd te verliezen!

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot schone energie en dat dit leidt tot lokale oplossingen, lokale betrokkenheid en lokale banen? Pallas Agterberg zoekt naar de routes hiervoor. Een energiesysteem waarin elk gebouw een energiecentrale wordt, waar mensen met elkaar de vraagstukken oplossen en energie delen. Een omkering van het top down-systeem waar we vandaan komen. En als dit met energie kan, kan dit dan ook met voedsel, spullen, diensten? Als we dit in Nederland doen, kan dit dan overal? Pallas Agterberg werkt als directeur Strategie bij Alliander. Ze heeft verschillende nieuwe initiatieven opgezet om de decentrale duurzame toekomst vorm te geven, voor het uitwisselen van energie in een open source internet van energie. Ze kreeg in januari 2016 de eerste Cruquius Penning, was genomineerd voor innovator of the year in 2016 en staat al enkele jaren in de Trouw Duurzame 100.

 

Vestigingsklimaat: hoe maken we Gelderland nog aantrekkelijker om duurzaam te ondernemen?

We staan als overheden voor de uitdaging om te werken aan een goede balans tussen economische groei en het stimuleren van een duurzaam woon- en leefklimaat. Ook in Gelderland. Wat is daar voor nodig en wat vraagt dit van iedereen? Wat is de rol van de overheid en wat is de rol van het bedrijfsleven en wat betekent dit voor de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, om de maatschappelijke uitdagingen van nu op te lossen?
Dit zijn de vragen en onderwerpen die tijdens deze sessie aan de orde komen. De aftrap is aan directievoorzitter Jan Ummenthum van Rabobank Arnhem en omstreken, die ingaat op regionale economische trends en ontwikkelingen. Vervolgens licht Rudi Cartuyvels, COO van Vlaams onderzoeksinstituut Imec, toe waarom zij hebben besloten zich in Gelderland te vestigen en wat voor hun de belangrijkste factoren zijn geweest die Gelderland zo aantrekkelijk maken.
Gedeputeerde Christianne van der Wal sluit af, door u mee te nemen in de uitdagingen die zij voor zich ziet om Gelderland nog aantrekkelijker te maken om duurzaam te ondernemen, hoe zij daar tegen aan kijkt en wat dat volgens haar vraagt van bedrijfsleven en overheden.


Biodiversiteit: werken met de natuur

Gelderland heeft een rijke natuur. Zoals de Veluwe met haar bossen, heide, stuifzand en haar bijzondere dieren en planten. We hebben ook een Gelders Natuurnetwerk met allerlei verbindingen tussen natuurgebieden, zoals ecologische poorten, ecoducten en uiterwaarden. Deze gebieden zijn belangrijk voor de biodiversiteit in en buiten Gelderland. Het beschermen en het versterken van deze verbindingen staat bij ons voorop. Tegelijkertijd merken we, ook in Gelderland, dat de variatie van planten en dieren daalt. Er is meer nodig om dit weer op peil te krijgen!

Louise Vet is een bioloog met een brede interesse in ecologie en evolutie. Zij verwierf internationale bekendheid met haar onderzoek aan multitrofe interacties, kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen. Daarnaast ziet zij het als haar missie om het belang van ecologische kennis uit te dragen naar het brede publiek. Dit doet zij door middel het verzorgen van columns en lezingen en regelmatig in de media op te treden. Sinds 1999 is Vet directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).