Dag van Gelderland

Van tractormeisje tot doorgezaagde bunker; lef alom tijdens Dag van Gelderland

Op woensdag 6 november 2019 was de Dag van Gelderland. In de ochtend waren er excursies op 10 locaties, zoals herenboerderij Groote Modderkolk in Loenen en Omnisport in Apeldoorn. Ook waren er inhoudelijke sessies bij Theater Orpheus. Van spelenderwijs omgaan met de Zonnewijzer tot gesprekken met leden van Gedeputeerde Staten.

Ochtendprogramma
Van een bezoek aan een electriciteitsstation van Tennet & Alliander tot het Omnisport in Apeldoorn. De tien excursies waren divers en uiterst boeiend. Op hoofdlocatie Orpheus stonden diverse sessies op het programma. Zo kon je in gesprek over het Woonakkoord Oost, inzicht krijgen in hoe Ermelo succesvol bezig is met het aardgasvrij maken van woningen, je laten informeren hoe effectief samengewerkt kan worden in netwerken of in gesprek met leden van Gedeputeerde Staten. 

Tuinwandeling
In de middag was er een plenair deel. Rijksbouwmeester Floris Alkemade nam ons mee in een tuinwandeling. Dit begon met de nieuwsgierigheid naar de boom van kennis en kunde door Eva. We liepen verder in de tuin en via een filosofisch betoog over de gemeenschap kwamen we uit bij het durven najagen van dromen door ‘tractormeisje’ en paradijsvogel Manon Ossevoort. Architectonisch kunstenaar Ronald Rietveld gaf aan hoe kunst kan mee helpen om meer te doen met bestaande lege bebouwing. “Bekijk het vanuit een ander perspectief”, aldus Ronald. “Het duurde maar 1 maand om de bunker door te zagen, maar 5 jaar om het beleid omver te krijgen.”

Tussen deze verhalen door gaf Floris samen met dagvoorzitter Ruben Maes aan welke lessen daaruit te trekken waren of waarom dit van belang kan zijn. Een prachtige animatie begeleidde dit bijna theaterachtige programma.

Verdiepingssessies biodiversiteit, vestigingsklimaat en energietransitie
Na het plenaire deel was er nog één verdiepingssessie per thema. Enkele quotes:
Pallas Achterberg, directeur Strategie van Alliander, zei tijdens de sessie over energietransitie: “Waterstof is de mogelijke opvolger van aardgas, maar nu nog veel te duur. Liefst vijf keer duurder”.

Louise Vet, bioloog en hoogleraar ecologie van NIOO-KNAW, sprak de volgende woorden tijdens de sessie over biodiversiteit: “Een soortje meer of minder, dat kan toch wel? Nee! Biodiversiteit is een geheel. Verlies je één soort, dan verlies je een schakel in het systeem.”

Bij de sessie over Vestigingsklimaat kwamen Rudi Cartuyvels (Imec/OnePlanet) en Jan Ummenthum (Rabobank) aan het woord. De eerste gaf aan dat OnePlanet bezig is met een digitale weight-watcherpil om te helpen bij wat er in en uit het lichaam gaat om zo te bekijken wat je optimale voedingsmix is.

Na deze drie verdiepende sessies werd er nog nagepraat met een drankje erbij.