Dag van Gelderland

Excursies en deelsessies

Het ochtendprograma bestaat uit excursies op externe locaties en deelsessies in Theater Orpheus. U kunt in het aanmeldformulier een keuze maken.

Print uw favorieten

Excursies

Titel: Foodvalley, het Silicon Valley voor gezond en duurzaam voedsel
Thema:Vestigingsklimaat
Type sessie:Excursie
Locatie:Wageningen Campus – IMPULSE gebouw, Stippeneng 2, 6708 WE Wageningen (bezoeken op eigen gelegenheid)
Sprekers:Lonneke Budel (Foodvalley)
Omschrijving:Hoe maken we onze voedselproductie en consumptie toekomstbestendig onder veranderende klimaatomstandigheden en met oog voor mens, dier en natuur? Een mondiaal vraagstuk waar we als provincie een belangrijke bijdragen aan leveren. Hoe ? Door samen met partners te investeren in Foodvalley: hét netwerk van bedrijven en kennisinstellingen dat wereldwijd voorop loopt in het bedenken van oplossingen voor dit grote vraagstuk. U kunt op bezoek bij de thuisbasis van dit netwerk, de regio Foodvalley. Tijdens deze excursie spreekt u met de mensen die de oplossingen bedenken en zal u zien hoe we dat als provincie Gelderland samen met gemeenten en de rijksoverheid faciliteren en waarom dat belangrijk is voor de Gelderse inwoners.
Dit levert de sessie op:Via deze excursie krijgt u uw mening vormen over welke rol de provincie Gelderland kan of zou moeten spelen in het faciliteren van dit netwerk.
Titel: Open club: klaar voor de toekomst!
Thema:Vestigingsklimaat
Type sessie:Excursie
Locatie:Omnisport Apeldoorn, de Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn (bezoeken op eigen gelegenheid)
Sprekers:Henk Jonker (Wielervereniging de Adelaar)
Willem van Starkenburg (Wielervereniging de Adelaar)
Martine Wilmering (Provincie Gelderland)
Joke Roeterdink Roeterdink (Gelderse Sport Federatie)
Omschrijving:U wordt ontvangen in het Omnisport in Apeldoorn. Dit is het grootste multifunctioneel indoor sportcomplex van Oost Gelderland met een wielerbaan, topsporthal en atletiekbaan. Omnisport is tevens de thuisbasis van Volleybalvereniging SV Dynamo en Wielervereniging De Adelaar.
Het bestuur van de Adelaar leidt u rond en geeft u graag kijkje achter de schermen. U ziet een training op topniveau en we vertellen u meer over de ontwikkeling tot een open sportclub. Een open sportclub, is een club die in actieve verbinding staat met haar maatschappelijke partners en buurtbewoners in de omringende wijk of het dorp en, is gericht op het bevorderen van de sociale samenhang. Zo draagt een open club bij aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. Doordat de club samenwerkt met andere partijen, versterkt dat uiteraard ook de club zelf. Hoe dit in de praktijk werkt voor een club en haar omgeving , daar vertellen we u graag meer over. De provincie Gelderland stimuleert deze ontwikkeling van harte.
Dit levert de sessie op:U krijgt een kijkje achter de schermen van een prachtige sportlocatie. U krijgt informatie hoe een open sportclub in verbinding staat met zijn omgeving en u weet hoe de ontwikkeling tot een open club bijdraagt aan de leefbaarheid in dorpen en wijken en aan de toekomstbestendigheid van een club.
Titel: Het hoe en wat van het elektriciteitsnet
Thema:Biodiversiteit
Type sessie:Excursie
Locatie:09.30 vertrek bij Orpheus met bus
Sprekers:Marcel Doyer (Alliander)
Omschrijving:De opwek van duurzame energie betekent veel voor hoe we het elektriciteitsnet moeten gebruiken, ontwikkelen en beheren. Het elektriciteitsnet is vaak niet heel zichtbaar, maar er schuilt een interessante wereld achter. Bij een elektriciteitsstation in Apeldoorn krijgt u een rondleiding en krijgt u inzicht in het hoe en wat van het elektriciteitsnet en wat de energietransitie vraagt van het net.
Dit levert de sessie op:U krijgt inzicht in hoe het elektriciteitsnet werkt. Een kijkje in een wereld die vaak niet heel zichtbaar is.
Titel: Herenboerderij: Samen Duurzaam Voedsel Verbouwen
Thema:Biodiversiteit
Type sessie:Excursie
Locatie:Groote Modderkolk, Vrijenbergweg 24, 7371 AA Loenen (bezoeken op eigen gelegenheid)
Sprekers:Marcel Derksen (Herenboeren Groote Modderkolk)
Omschrijving:Lekker, gezond en duurzaam eten uit de buurt. Op de herenboerderij de Groote Modderkolk is met ruim 130 huishoudens een coöperatie opgericht om in Loenen gezond en duurzaam voedsel te laten verbouwen. Onafhankelijk van de markt, in harmonie met de natuur en zonder winstoogmerk. Met deze coo?peratie exploiteren we een boerderij die jaarrond, exclusief voor de leden, verse en gezonde groenten, fruit, vlees en eieren levert. De Herenboerderij voorziet in ongeveer 60% van het eten dat je nodig hebt.
De Herenboerderij werkt duurzaam en zo natuurlijk mogelijk. Er worden geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daardoor krijg je gezond eten e?n het is goed voor de bodem en de biodiversiteit. We creëren zo een landschap waar bijen, insecten en vogels weer volop aanwezig zijn.
Herenboeren investeren in het gezond maken en houden van de bodem. Een gezonde bodem is de basis voor vitale en gezonde gewassen. Veel verschillende gewassen verbouwen, verkleint het risico op ziekten en plagen. Onze groenten en fruit worden zo nog voedzamer en gezonder.
Dit levert de sessie op:Neem een kijkje op de boerderij zodat je inzicht krijgt in het systeem van Herenboeren opdat dergelijke boerderijsystemen op meer plekken in Gelderland kunnen ontstaan.
Titel: Energiebosjes de fik erin!
Thema:Energietransitie
Type sessie:Excursie
Locatie:Vertrek 9.45 uur met bus bij Orpheus
Sprekers:Hans Wolf (DeA)
Ronald Rutgers (Argrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom)
Omschrijving:Energiecoöperatie deA heeft een paar jaar geleden op een aantal plekken in het gebied de Weteringsebroek energiebosjes gepland. In totaal nu 6,5 hectare verspreid in het gebied.
De energiebosjes zijn gepland als energievoorziening. Bedoeling is om periodiek te kappen en het hout te verwerken tot houtpellets. Houtpellets die geleverd worden aan bewoners en bedrijven die een houtpelletketel hebben. Op die manier is een mooie circulaire energieoplossing gevonden. Een alternatief voor de warmteproductie op aardgas.

De deelnemers brengen een bezoek aan het gebied om met eigen ogen de energiebosjes in het landschap te ervaren. Ook een bezoek aan een energiebosje dat begin dit jaar gekapt is, staat op het programma. Tot slot zal een bezoek gebracht worden aan de productielocatie waar het hout verwerkt wordt tot houtpellets.
Dit levert de sessie op:Het bezoek levert een verdieping aan het hedendaagse debat over de inzet van biomassa als bijdrage aan de energietransitie.
Titel: Anders kijken naar Talent
Thema:Energietransitie
Type sessie:Excursie
Locatie:Oude Kerkplein 67/68, Ede (bezoeken op eigen gelegenheid)
Sprekers:Jaap Hermsen (HONK1 van De Parels Compagnie)
Omschrijving:Honk1: Een pop-up store waar we nieuwe medewerkers scouten voor de (energie)techniek. Speciaal voor de provincie Gelderland opent de Parels Compagnie drie pop-up stores waar nieuwe instroom voor de (energie-)techniek gescout wordt. De pop-up stores zijn één maand geopend. Na Arnhem (september) en Apeldoorn (oktober) is Ede in de regio FoodValley de laatste die u kan bezoeken (november).
Honk1 is dé plek waar werkgevers, werkzoekenden, opleiders en overheid bij elkaar komen om de match voor de technische arbeidsmarkt te maken. Bezoekers krijgen alle ruimte om te ontdekken wat werken in de (energie-)techniek inhoudt. Ze kunnen in de pop-up store systemen en materialen uitproberen, met scouts in gesprek gaan over hun mogelijkheden en zo ontdekken waar ze goed in zijn. Vanuit die ontdekking gaan we op zoek naar een passende match met werkgever en/of (vervolg)opleiding.
Iedereen is welkom bij Honk1!
De Provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken voor een energieneutraal Gelderland in 2050. De provinciale energie- en klimaatambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder voldoende goed opgeleid personeel in dit kader. Om op huidige en toekomstige tekorten aan vakmensen in de energiebranche aan te pakken, dient dergelijk technisch talent ook op andere nieuwe wijze te worden aangeboord.
Dit levert de sessie op:De bezoekers krijgen een inkijk in Talentscouting, kunnen in gesprek met de talentscouts en ontdekken Honk1.
Titel: Klimaatstraat Apeldoorn
Thema:Biodiversiteit
Type sessie:Excursie
Locatie:Lunch- en wijnbar Rembrandt Marktstraat 3, Apeldoorn (bezoeken op eigen gelegenheid)
Sprekers:Arno Klein Goldewijk (Gemeente Apeldoorn)
Omschrijving:De ‘klimaatstraat’ Marktstraat/Beekstraat in Apeldoorn is onderdeel van een integrale aanpak van het centrum met kansen voor met name mitigatie en adaptatie. Gemeente Apeldoorn, waterschap Vallei & Veluwe, provincie (programma SteenGoed Benutten), onderwijsinstellingen (WUR) én partijen in het gebied (o.a. vastgoedeigenaren) werken samen aan een integrale aanpak in de geest van de zeven doelen van de omgevingsvisie. Naast mitigatie en adaptatie zijn de samenhangende thema’s o.a. biodiversiteit, mobiliteit, ruimtelijk planologisch, disfunctioneren gebied en gezonde leefomgeving. De centrumaanpak kan als voorbeeld fungeren voor andere gemeenten hoe een toekomst- en klimaatbestendige stad eruit kan zien. De aanpak is tevens een goede leerervaring op het gebied van mogelijkheden (in de bestaande stad) en integrale werkwijze.

Dit levert de sessie op:De klimaatstraat is een voorbeeld van een aanpak waarbij strategische doelen integraal zijn verwerkt in een aanpak van de straat. Een aanpak die als vliegwiel werkt voor het daadwerkelijk veranderen van het gebied Marktstraat - Beekstraat in hartje binnenstad Apeldoorn.
Titel: Veldbezoek Eerbeek-Loenen 2030
Thema:Vestigingsklimaat
Type sessie:Excursie
Locatie:Papierfabriek DS Smit, Harderwijkerweg 41, Eerbeek (bezoeken op eigen gelegenheid, dit is de startlocatie)
Sprekers:Irma Bijker – de Ligny (Provincie Gelderland)
Omschrijving:Tijdens het veldbezoek Eerbeek-Loenen 2030 nemen wij u mee door het dorp Eerbeek. Eerbeek is een dorp in de provincie Gelderland dat zich kenmerkt door de aanwezige papierindustrie. Samen met de gemeente Brummen en de industrie werken wij aan diverse projecten binnen Eerbeek. De rondleiding zal starten bij de grootste papierfabriek van Eerbeek, te weten DS Smith. Vanuit hier zullen wij u meenemen door het dorp. Gedurende de wandeling zullen wij bij meerdere projecten stilstaan en u hier iets vertellen over het desbetreffende project. De focus van dit veldbezoek ligt op het thema vestigingsklimaat.
Dit levert de sessie op:De deelnemers van het veldbezoek krijgen een mooie rondleiding door Eerbeek en een goed inzicht van het project Eerbeek-Loenen 2030. Daarbij geven wij ze ook een kijkje in de manier van samenwerken binnen het project.
Titel: Rondleiding papierfabriek DS Smith
Thema:Energietransitie
Type sessie:Excursie
Locatie:Papierfabriek DS Smith, Harderwijkerweg 41, Eerbeek (bezoeken op eigen gelegenheid)
Sprekers:Robert Jespers (DS Smith)
Omschrijving:Het project Eerbeek-Loenen 2030 is een samenwerking tussen de provincie, de gemeente Brummen en de papierindustrie. De papierindustrie is gevestigd in de kern van het dorp Eerbeek, wat een unieke situatie oplevert. Een van de projecten binnen Eerbeek-Loenen 2030 is de energietransitie van de papierindustrie. Samen willen wij de papierindustrie klaar maken voor de energietransitie. Tijdens deze rondleiding door de papierfabriek willen wij u een inzicht geven van de werkzaamheden binnen de papierfabriek en ook laten zien hoe de papierindustrie momenteel al bezig is met de energietransitie. De focus van de rondleiding ligt dus op de energietransitie.

Dit levert de sessie op:De deelnemers krijgen een uniek kijkje in de grootste papierfabriek van Eerbeek. Daarnaast geven wij ze mee hoe de samenwerking verloopt tussen de samenwerkingspartners binnen Eerbeek-Loenen 2030 op het gebied van energietransitie.
Titel: Wandeling op Campus Woudhuis met toelichting op werk-leer bedrijf en LivingLab
Thema:Biodiversiteit
Type sessie:Excursie
Locatie:Campus Woldhuis, Het Woldhuis 13 7325, WN Apeldoorn (bezoeken op eigen gelegenheid)
Sprekers:Jaap Berends (Campus Woudhuis)
Omschrijving:Duurzaam levend Landgoed en LivingLab. We maken een wandeling met toelichting over Landgoed Woudhuis, een prachtig Stadslandgoed aan de Oostkant van Apeldoorn. Bij koffie met appeltaart vertellen we over Campus Woudhuis. Er is vervallen vastgoed, hoe brengen we dit landgoed tot ontwikkeling? We willen een inclusief landgoedbedrijf zijn: Alle werk doen we in een leer-werk bedrijf met mensen met een arbeidsbeperking. Op de Campus is een kennisplatform actief. Hoe maken we gebruik van up to date wetenschappelijke en praktische kennis en hoe delen we de ervaringen die wij opdoen? In ons gesprek leggen we deelnemers ook graag een paar vragen voor die ons bezighouden. In Campus Woudhuis werken 4 organisaties samen: IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten, koepel voor speciaal Onderwijs de Onderwijsspecialisten en 's Heeren Loo. www.campuswoudhuis.nl
Dit levert de sessie op:Wij streven vertellen wat Campus Woudhuis doet en stellen de volgende drie vragen:
Hoe ontwikkelen wij een verwaarloosd landgoed tot een bruisend stadslandgoed?
Hoe bouwen wij een consortium voor een leer-werkbedrijf van mensen met een arbeidsbeperking?
Hoe zijn we Living Lab en delen we kennis met Hogescholen, Universiteiten en regio -scholen

Deelsessies

Titel: Samenwerken in netwerken (multilevel governance)
Thema:Vestigingsklimaat
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Frans De Vijlder (HAN)
Wenne Bergman (HAN)
Anne Pepers (HAN)
Omschrijving:Samenwerking tussen overheden gebeurt vaak in netwerkachtige constructies, waarbij ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedoen. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken.
Voor biodiversiteit, energietransitie en vestigingsklimaat geldt dit zeker. Samenwerken met de verschillende rollen en belangen van partners kan behoorlijk uitdagend zijn. Terwijl samen optrekken juist tot mooie resultaten kan leiden.
In deze workshop nemen we je (namens de Gelderland Academie) mee in hoe je gezamenlijk vanuit verschillende belangen kunt werken aan mooie resultaten, met veel draagvlak en energie.
Dit levert de sessie op:De workshop geeft inzicht in hoe je effectief in netwerken kunt samenwerken en vanuit verschillende belangen kunt werken aan een gemeenschappelijk doel. Wat betekent netwerksamenwerking voor jouw rol, houding en gedrag? Hoe bereik je een positieve samenwerkingsrelatie, waarin je elkaar wil versterken en samen bouwt aan goede oplossingen?
Titel: De Gelderse ZonneWIJzer; een handreiking voor de ruimtelijk ontwikkeling van zonnevelden in Gelderland
Thema:Energietransitie
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Harm Post (Gelders Energieakkoord (GEA))
Dirk Oudes (WUR)
Christel Steentjes (Gelders Genootschap)
Stef Aerts (Alliander)
Omschrijving:Hoe ontwikkel je een zonnepark dat past bij de Gelderse kwaliteiten? Vanuit deze vraag is de Gelderse ZonneWIJzer gemaakt. Een handreiking die de techniek van een zonneveld en landschappelijke kwaliteiten van Gelderland samenbrengt.
Dit levert de sessie op:Deelnemers worden geïnformeerd, krijgen uitleg over de Gelderse ZonneWIJzer en aspecten die relevant zijn bij de ontwikkeling van een zonneveld (technisch, qua inrichting en landschappelijk) in Gelderland. Daarnaast gaan ze met een concreet product naar huis; de ZonneWIJzer.
Titel: Welke deals sluiten we in de Woondeal Oost?
Thema:Vestigingsklimaat
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Marieke Kassenberg (Provincie gelderland)
Margreet Kaemingk (Gemeente Arnhem)
Frans Holleman (BPD)
Omschrijving:Er zijn nog minstens 80.000 extra huizen nodig in Gelderland en misschien nog wel meer. Als de verhuisstroom vanuit de Randstad doorzet, als er steeds meer mensen alleen gaan wonen, als het aantal arbeidsmigranten blijft toenemen en jonge mensen in hun eigen regio willen blijven dan zijn er zeker in de steden snel meer woningen nodig. En die steden willen ook graag groen, gezond, leefbaar en bereikbaar blijven. Welke afspraken kunnen gemeenten, provincie, Rijk, bouwers en beleggers maken? Wat is er nodig om snel meer huizen te bouwen? laten we de prognoses los, gaan we bouwen in het groen, meer investeren in mobiliteitshubs, of moet iedereen gewoon geduld hebben en trekt de volgende recessie dit wel recht. We gaan graag met u in debat over de deals die u in de Woondeal Oost terug wilt zien.
Dit levert de sessie op:Er wordt een woondeal oost opgesteld waar zo veel mogelijk echt concrete afspraken in gemaakt worden om de woningbouw te vergroten en te versnellen. In dit debat kunnen de deelnemers daar invloed op uitoefenen.
Titel: Energietransitie achter de voordeur en aan de keukentafel
Thema:Energietransitie
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Michael Boddeke (Energiecoöperatie deA)
Thom Vleeskruyer (Energiecoöperatie deA)
Omschrijving:Energiecoöperatie deA heeft de dienst Duurzaam Huis ontwikkeld, waarmee bewoners geholpen worden met het verduurzamen van hun woning. Laagdrempelig aan de keukentafel. deA maakt daarbij gebruik van energiecoaches, energieadviseurs, lokale bedrijven en een bank.
De opzet van Duurzaam Huis wordt toegelicht en de resultaten die tot nu toe zijn bereikt. Verder worden een aantal dilemma’s gedeeld met de deelnemers.
Dit levert de sessie op:De presentatie laat de deelnemers de mogelijkheden zien die een energiecoöperatie kan bieden als bijdrage aan de warmtetransitie.
Titel: Bedrijven in Cleantech Regio werken aan schone mobiliteit
Thema:Energietransitie
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Arjan Brink (Cleantech Regio)
Leander Witjes (Politie | Eenheid Oost Nederland | Eenheidsstaf )
Marcel van Walraven (Gelre Ziekenhuizen)
Omschrijving:Hoe kun je als werkgever op een duurzame manier de bereikbaarheid verbeteren? Hoe lever je een bijdrage aan het Klimaatakkoord? Tijdens deze inspiratiesessie laten werkgevers uit de Cleantech Regio concrete voorbeelden en succesvolle resultaten zien hoe zij met schone mobiliteit aan de slag zijn gegaan. Zo gaat het om slimme maatregelen op het gebied van:
- stimuleren van de fiets; met doelgroepgerichte probeeracties en met de inzet van onze Landelijke Fietsambassadeur van Politie Eenheid Oost-Nederland!
- bottom-up-aanpak; via werknemers veranderen we het mobiliteitsbeleid in de regio met ons ambassadeursprogramma.
- verbreden van de aanpak: naast aandacht voor forenzen richt de Cleantech Regio zich ook op het slim bundelen van logistieke vervoersstromen. Daarnaast zijn we een van de voorlopers als het gaat om de realisatie van innovatieve vervoersmaatregelen. Een nieuwe fase in de wereld van Intelligente Transport Systemen (ITS) breekt aan waarbij de beschikbaarheid en uitwisseling van data en de inzet van innovatieve informatiediensten centraal staan.
- overstappen naar alternatieve brandstoffen zoals elektrisch rijden en rijden op waterstof. Wat komt er bij kijken?
Dit alles doen we door een actieve regionale samenwerking met het bedrijfsleven. Slimme ondernemers gaan voor duurzame mobiliteit!
Dit levert de sessie op:Je hoort inspirerende voorbeelden en praktische oplossingen die werken en resultaat opleveren. Ons team Slim en Schoon Reizen denkt graag met je mee en helpt je bij de duurzame doelstellingen van je bedrijf!
Titel: Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem
Thema:Biodiversiteit
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Henk Westhoek (PBL)
Omschrijving:Voedsel is een eerste levensbehoefte. Voedselproductie is dan ook onmisbaar. Maar voedsel heeft ook gevolgen voor de leefomgeving. Wereldwijd is de productie van voedsel verantwoordelijk voor circa 25% van de totale broeikasgasemissies, en voor circa 60% van het verlies aan biodiversiteit op land.

De effecten van voedsel op de leefomgeving kunnen worden weergegeven in een ‘voetafdruk’.Voor het voedsel van de gemiddelde Nederlander is circa 1800 m2 land nodig, en het veroorzaakt jaarlijks een uitstoot van circa 1500 kg broeikasgassen. Uit berekeningen blijkt dat de voetafdruk met ongeveer een derde kan dalen!

Er zijn vier manieren om de effecten van voedsel op de leefomgeving te verminderen:
Duurzamer eten
Minder voedsel verspillen
Efficiënter produceren
Zorgvuldiger produceren

Verduurzaming van de voedselconsumptie is niet alleen een taak van de boer of de consument. Een duurzamer dagelijks menu is alleen mogelijk als consumenten, maatschappelijke organisaties en alle partijen in de keten, van bord tot boer, hieraan meewerken. Overheden kunnen hierbij een cruciale rol spelen. Zo luiden enkele conclusies uit de PBL-publicatie Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.

Deze workshop geeft u inzicht én handvaten hoe u kunt bijdragen aan het verduurzamen van het voedsel. We spitsen toe op overheden zoals Gelderse gemeenten.

Dit levert de sessie op:Bij deze workshop leert u wat overheden op de verschillende niveaus kunnen doen ten behoeve van een duurzamere voedselkeuzes. Hierbij spitsen we toe op de praktijk van de Gelderse gemeenten. Bij deze workshop krijgt u handvaten om zodat u hier in uw eigen gemeente mee aan de slag kan
Titel: Kansen WK Volleybal 2022
Thema:Vestigingsklimaat
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Iris Harskamp (Provincie Gelderland)
Omschrijving:Begin 2019 maakte wereldvolleybalbond FVIB bekend dat Nederland, samen met
Polen, in 2022 het WK Volleybal voor vrouwen mag organiseren. De speelsteden in Nederland zijn Arnhem,
Apeldoorn en Rotterdam. Gelredome wordt het hart van het evenement. Daar vinden de finales en
poulewedstrijden plaats.

Als provincie zijn we partner van dit evenement en hebben we de mogelijkheid dit te gebruiken om onze sportieve, maatschappelijke en economische doelstellingen te realiseren.

Nevobo en provincie Gelderland presenteren samen de inhoud van dit evenement en de kansen die het te bieden heeft.
Dit levert de sessie op:Deelnemers krijgen inzicht in de opzet en vorm van het evenement. Daarnaast wordt je in deze sessie meegenomen in de mogelijkheden die het evenement mogelijk voor jou heeft. Spreken onderwerpen als voeding, duurzaamheid, mobiliteit en leefomgeving in combinatie met sport jou aan? Dan moet je hierbij zijn.
Titel: Denk en praat mee over 472 kansen voor een duurzamere Veluwe
Thema:Energietransitie
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Rob van den Hazel (Programma Vitale Vakantieparken Veluwe)
Marieke Fokkert (Gemeente Ede)
Omschrijving:In het programma Vitale Vakantieparken werken Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland, ondernemers en veel andere partijen sinds 2014 samen om allerlei vraagstukken aan te pakken die spelen op en rond de bijna 500 vakantieparken.
Naast inspanningen gericht op het versterken van het ondernemerschap, de herstructurering en transformatie van parken en het wonen op (voormalige) vakantieparken gaan we de komende jaren ook extra energie steken in het nemen van maatregelen om de duurzaamheid van de 472 vakantieparken te verbeteren. En daarmee ook bij te dragen aan een duurzamere Veluwe. Hierbij gaat het om de energietransitie, hoe zorgen we ervoor dat de parken niet alleen zelfvoorzienend worden maar wellicht ook een belangrijke energieproducent worden (Energiecooperate VVP) Het versterken van de biodiversiteit op de parken en in de omgeving door aangepaste beplanting en onderhoud. Circulariteit: minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Maatregelen om het waterbergend vermogen van de parken te vergroten etc.
Ondernemers, overheden, onderwijs en anderen ontwikkelen de komende jaren tal van concrete maatregelen om de 5-6 duizend hectare oppervlak vakantieparken duurzamer te maken en zo ook bij te dragen aan een duurzamere Veluwe
Dit levert de sessie op:U wordt gevraagd mee te denken en te praten over hoe we een aanpak concreet kunnen vormgeven waarmee we belangrijke stappen zetten om de duurzaamheid te verbeteren en dit proberen te verbinden met het bedrijfs-economisch perspectief.
Titel: Coöperatief elektrische auto's delen in wijk, dorp en met organisaties
Thema:Energietransitie
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Baukelien Franken (CoöperatieAuto)
Jan De Kock (CoöperatieAuto)
Omschrijving:Demonstratie bewezen, slimme app. Integrale energietransitie door coöperatieve aanpak bij het delen van elektrische auto's.
Dit levert de sessie op:Inzicht dat elektrische auto's delen niet alleen zorgt voor schonere lucht en meer ruimte maar ook dat het simpel is en fun geeft.
Titel: Studiogesprek John Berends, Commissaris van de Koning
Type sessie:Studiogesprek
Omschrijving:100 dagen Commissaris van de Koning
In zijn dagelijks werk bezoekt de Commissaris veelvuldig gemeenten, ondernemingen en instellingen. Maar het gesprek voeren met Gelderse inwoners blijkt beter te kunnen, zo bleek ook uit zijn honderddagenbrief waar hij het volgende aangaf: “Ik wil zelf ook veel meer in de nabijheid van de inwoners komen; dat is natuurlijk niet gemakkelijk met 2 miljoen mensen. Maar dat het die kant op moet, daar ben ik van overtuigd. maar het gaat wel om het directe contact: geen bezoeken maar gesprekken.”
De commissaris gaat dan ook graag met de zaal in gesprek over de vragen: hoe betrekken we onze omgeving bij ons werk? Maar ook hoe gaan we met elkaar om?
Titel: Samen voor Biodiversiteit
Thema:Biodiversiteit
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Dorine Spanjers (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving:De gemeente Bronckhorst heeft samen met bewoners een biodiversiteitsplan opgesteld. Vanuit het platform Op Morgen en met dit plan als basis werkt de gemeente aan een verbetering van de biodiversiteit. Hoe stel je een biodiversiteitsplan op, hoe betrek je bewoners en belangengroepen erbij, hoe gebruik je het plan voor wijzingen in het dagelijks beheer zijn onderwerpen die in deze deelsessie aan bod komen.
Dit levert de sessie op:Bij deze workshop kunt u komen tot een eigen aanpak en inhoudsopgave voor uw gemeentelijk biodiversiteitsplan
Titel: Op naar de basiskwaliteit voor natuur en landschap
Thema:Biodiversiteit
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Robert Kwak (Vogelbescherming Nederland)
Anton Stortelder ()
Omschrijving:De telling van algemeen voorkomende vogels is voor de Achterhoek vergeleken met de vogels die je daar mag verwachten (de basiskwaliteit). Dan ontstaat een inzicht waar meer vogels voorkomen dan verwacht en daar waar minder vogels voorkomen. Daarna zijn de vogels gekoppeld aan de landschappen waarin ze leven. Zo ontstaat aan de hand van het aantal vogels dat voorkomt inzicht van de kwaliteit van het landschap, voldoet het landschap aan de basiskwaliteit of niet. Naast vogels is ook gekeken naar planten, vlinders, reptielen en amfibieën.
Gemeenten, en andere partijen, kunnen door het landschap te herstellen dat hoort bij de vogels waar het minder goed mee gaat werken aan de verbetering van de leefomgeving van deze vogels. Met het versterken van het landschap neemt ook de biodiversiteit van het gebied toe.
Kom luisteren hoe deze methode die ook door Vogelbescherming Nederland wordt gehanteerd werkt.
Dit levert de sessie op:Handelingsperspectief voor herstellen van het landschap en het verhogen van de buidiversiteit
Titel: Natuurinclusief bouwen
Thema:Biodiversiteit
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Vincent Nederpel (Heijmans)
Omschrijving:Hoe kunt u bij het bouwen meer aandacht hebben voor biodiversiteit en duurzaam. Heijmans heeft ervaring daarmee en zal vanuit de praktijk u meenemen in de mogelijkheden en aandachtspunten.
Dit levert de sessie op:Meer inzicht hoe bij de bouw aandacht kan zijn vanaf het begin voor biodiversiteit.
Titel: "Proeftuin Ermelo": Woningcorporatie Uwoon én eigenaar-bewoners voortvarend aan de slag om woningen aardgasvrij te maken.
Thema:Energietransitie
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Hans Wouters (Provincie)
Marjo Kroese (Gemeente Ermelo )
Omschrijving:Voorjaar 2019 kende Provinciale Staten ruim 4 miljoen subsidie toe aan de gemeente Ermelo om "Wijk-West" aardgasvrij te maken. Het gaat om 324 woningen van de Woningcorporatie Uwoon en 160 woningen van eigenaar-bewoners. Partijen zijn inmiddels voortvarend aan de slag gegaan. Zo zijn veel woningen inmiddels geïsoleerd en zijn proefwoningen voorzien van Infrarood panelen. Tijdens dit interessante programmaonderdeel wordt het plan van aanpak besproken en worden de eerste ervaringen toegelicht. Dit programmaonderdeel is met name interessant voor toekomstige bewoners van een aardgasvrije wijk,, bouwers, installateurs, medewerkers van woningcorporaties en ambtenaren). Zorg dat u erbij bent!
Dit levert de sessie op:kennis over de aanpak om individuele woningen aardsvrij te maken en geïnspireerd worden om ook aan de gang te gaan met het aardgasvrij maken van een eigen wijk.
Titel: Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland: wat kan OHG voor jou betekenen?
Thema:Vestigingsklimaat
Type sessie:Deelsessie
Sprekers:Ron de Gruyter (Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland)
Omschrijving:1 januari 2019 is OHG opgericht en zijn zij voortvarend aan de slag gegaan met een aantal projecten. OHG is een instrument van SteenGoed Benutten en herstructurering werklocaties. Zij helpen projecten verder door het leveren van ontwikkelkracht en de inzet van revolverende middelen. Graag nemen we jullie mee in onze eerste ervaringen met behulp van een concrete casus.
Dit levert de sessie op:Kennis en inzicht werkwijze nieuw instrument OHG, zodat ze dit kunnen inzetten bij hun eigen projecten. Inspiratie door het bespreken van een concrete casus.
Titel: Studiogesprek gedeputeerde Van 't Hoog & gedeputeerde Markink
Type sessie:Deelsessie
Omschrijving:Het sociale dilemma
Gedeputeerde Van ’t Hoog & gedeputeerde Markink willen met u in gesprek over:
De groeiende druk op de ruimte is onlosmakelijk verbonden met een groeiende druk op de Gelderse samenleving. Ook dit levert de nodige vraagstukken op:
A) Hoe zorgen we voor voldoende draagvlak voor de transities waar wij als samenleving voor staan en houden we bijvoorbeeld de energietransitie betaalbaar voor de inwoners van Gelderland? Maar ook: hoe kunnen we daarbij innovatieve burgerinitiatieven meer en beter benutten en stimuleren? En, werken we als overheden meer en beter samen?
B) En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen en voorkomen we dat nieuwe of andere vormen van sociale ongelijkheid ontstaan?
Titel: Studiogesprek gedeputeerde Van der Wal & gedeputeerde Kerris
Type sessie:Deelsessie
Omschrijving:Snel versus duurzaam
Uitbreiden van het stedelijke gebied, bijvoorbeeld aan de randen van de stad, we ontkomen er niet aan; zowel voor woningen als voor bedrijventerreinen. Maar hoe combineren we deze ontwikkeling met andere ruimtelijke claims, bijvoorbeeld natuur of duurzame energie opwekking, en houden we tegelijkertijd de bouwproductie hoog? Laten we het vrij of stellen we regels?

Treinen raken vol, fietsenstallingen puilen uit, de filedruk neemt toe, vervoersbewegingen van mensen en goederen nemen toe. Schone alternatieven komen op en zijn – onder meer in het kader van gezondheid en verstedelijking - hard nodig. Duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid: hoe koppelen we deze ontwikkelingen op een slimme wijze?

Gedeputeerde Van der Wal & gedeputeerde Kerris gaan in gesprek over de dilemma’s:
Waar vinden we ruimte voor een groeiende economie en toenemende woonbehoefte: snel versus duurzaam? Hoeveel ruimte geven we weg aan de groeiende reisbehoefte?
Titel: Studiogesprek gedeputeerde Van der Meer & gedeputeerde Drenth
Type sessie:Deelsessie
Omschrijving:Ruimte voor duurzame energie
We zien een groeiende druk op de Gelderse leefomgeving vanwege de energietransitie. Duurzame energiebronnen - windturbines, zonneparken, warmtecentrales, (mest)vergisters, waterkrachtcentrales – moeten een plek krijgen in het Gelderse landschap. Kunnen we die ruimte bieden? En onder welke voorwaarden? In hoeverre laat duurzame opwekking zich bijvoorbeeld combineren met natuur? In hoeverre zijn we bereid om onze landbouwakkers om te zetten in zonneakkers? Eerst alle daken vol, voordat we nieuwe ruimte aansnijden? Of is het overal nodig?

Gedeputeerde Van der Meer & gedeputeerde Drenth gaan met u in gesprek over het dilemma:
Hoe geven we ruimte aan duurzame energie en wegen we concurrerende ruimteclaims af? Met specifieke aandacht voor natuur, landschap en landbouw.